top of page

TERMENI ŞI CONDIŢII

 

Lotus Sport - clubul tau de fitness din 2002.

„Clubul nostru ofera servicii de fitness, clase aerobic/cycling, antrenamente personale, activitati copii, activitati de ingrijire corporala/faciala.”

 

Atunci când Termenii și Condițiile de față menționează SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti, „centrul fitness”, „noi” sau „al nostru”, se referă la Societatea SC FITNESS LTS prin Lotus Sport® Bucuresti, cu sediul în Str.  Drumul Fermei nr. 103, Etaj 2, Ap 6, Popesti Leordeni, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/5300/2017, Codul Unic Identificare RO38382390, cu punct de lucru in strada Padesu nr.2, Sector 4.

Acești Termeni și Condiții vor reglementa utilizarea de către dumneavoastră a acestui  site care poate fi găsit la www.lotussport.ro. Nu veţi folosi acest site web în scopuri ilegale sau interzise prin Termenii şi Condiţiile care urmează. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii şi Condiţiile, atunci veți fi nevoit să încetaţi imediat utilizarea website-ului.

 

Citiți cu atenție acești Termeni și Condiții. Prin accesarea și utilizarea website-ului consideră că ați citit, ați înțeles și ați fost de acord cu Termenii și Condițiile.

 

1.Introducere

Anumite date cu caracter personal sunt colectate prin intermediul website-ului www.lotussport.ro, apartinand SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti.

Detaliile privind prelucrarea acestor date cu caracter personal sunt disponibile în Politica de Confidențialitate. Prin transmiterea oricăror date cu caracter personal prin intermediul pe site-ul nostru web, sunteți de acord că aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii noastre de Confidențialitate.

Site-ul nostru poate conține informații, texte, date, grafice, fotografii, ilustrații, nume, logo-uri, mărci comerciale, mărci de servicii și informații despre SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti, domeniile sale de practică și informații generale sub formă de documente (“Informații”).

Conţinutul acestui site web nu poate fi considerat ca recomandare şi nu ar trebui luat în considerare pentru luarea de decizii.

 

2.Înregistrarea unui cont pentru a deveni  MEMBRU

 

Definim „Membru” orice persoană care accesează și utilizează serviciile noastre.

Orice persoană care dorește să devină membru trebuie să fi împlinit vârsta de 14 ani sau mai mult, poate crea un cont pe site-ul www.lotussport.ro pentru achiziționarea unui abonament .

Înregistrarea contului se realizează prin completarea formularului existent pe aplicatia UPFit.TODAY® secțiunea „Înregistrează-te”. Aplicatia UPFit.TODAY® este definita ca aplicatia de baza ce te ajuta in a obține cea mai bună experiență atunci cand devii Membru Lotus Sport® Bucuresti.

Ulterior creării contului de utilizator pe aplicatia UPFit.TODAY®, vă puteți conecta prin utilizarea adresei dumneavoastră de e-mail și a parolei de acces.

Doar copiii minori cu vârsta peste 14 ani pot crea un cont pe site-ul SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti pentru achiziționarea unui abonament pentru centrul de fitness.

Copii minori intre 05 si 14 ani pot fi inregistrati de catre tutori prin intermediul aplicatiei, acordul de participare la activitatile SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti precum si respectarea tuturor clauzelor prezentului contract cazand in sarcina acestora.

 

3.Modificări ale website-ului, software-ului şi ale serviciilor

     SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti îşi rezervă dreptul de a:

  • Modifica sau şterge (temporar sau permanent) website-ul sau orice parte a acestuia fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri;

  • Modifica, şterge sau întrerupe orice software, serviciu sau promoţie (inclusiv, dar fără a se limita la, orice preverderi, părţi, licenţe, preţuri), aşa cum sunt promovate pe acest website în orice moment, fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi

faptul că SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri;

  • Modifica sau întrerupe orice voucher promoţional de reducere în orice moment cu anunţ prealabil, iar dvs. acceptaţi faptul SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.

 

4.Linkuri către website-urile terţilor

Website-ul poate include linkuri către website-urile terţilor, care sunt controlate şi conduse de alţii. Orice link spre un alt website nu este o recomandare a acestui website, iar dvs. luaţi la cunoştinţă acest fapt şi sunteţi conştienţi de faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinutul sau pentru disponibilitatea acestor website-uri.

 

5.Copyright

Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra acestui website şi a materialelor publicate sau accesibile pe website aparţin SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti sau licenţiatorilor săi. Website-ul, materialele publicate sau accesibile pe website, precum şi Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale inerente nu pot fi copiate, distribuite, publicate, licenţiate, folosite sau reproduse în niciun fel.

Lotus Sport® Bucuresti este mărcă înregistrate ce aparţine SC FITNESS LTS SRL şi nu poate fi utilizata, copiata sau reprodusa în niciun fel fără acordul scris al SC FITNESS LTS SRL .

Pentru aceste scopuri, Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale includ următoarele (oriunde şi oricând apar şi pentru întregul termen al acestora): orice drept, marcă

înregistrată, nume înregistrat, nume de serviciu, design, drept asupra design-ului, copyright, drept asupra bazelor de date, drepturi morale, know how, secrete de muncă şi alte informaţii confidenţiale, drepturi de natura oricărora dintre aceste elemente în orice ţară, drepturi de natura competiţiei neloiale şi drepturi de a da în judecată pentru

transmitere sau alte drepturi similare intelectuale şi comerciale (caz în care sunt sau nu înregistrate sau înregistrabile) şi înregistrările şi aplicaţiile de înregistrare pentru oricare dintre ele.

6.Limitarea răspunderii

Website-ul este distribuit pe baza „aşa cum este” şi „disponibil” fără nicio reprezentare sau promovare făcută şi fără garanţie de niciun fel expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la, garanţiile de calitate satisfăcătoare, fitness pentru un anumit scop, neîncălcare, compatibilitate, securitate şi acurateţe.

În limita impusă de lege, SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti nu va fi trasă la răspundere pentru pierderi indirecte sau rezultate sau pentru pierderi de orice fel (incluzând, dar nelimitându-se la, pierderi de afaceri, de oportunităţi, de date, de profituri), ce rezultă din sau în legătură cu folosirea website-ului.

SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti nu oferă nicio garanţie că funcţionarea website-ului va fi fără întrerupere sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că website-ul sau serverul care îl face disponibil sunt lipsite de viruşi sau orice alte elemente ce pot fi dăunătoare sau distructive.

Nimic din aceşti Termenii şi Condiţii nu poate fi interpretat ca excluzând sau limitând răspunderea SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti pentru moartea sau accidentarea personală ca rezultat al neglijenţei SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti a angajaţilor sau a agenţilor săi.

 

 

 

7.Despăgubiri

SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti își rezervă dreptul de a fi despăgubit sau absolvit, împreună cu angajaţii și agenţii săi, de orice răspundere sau taxă legală, stricăciune, pierdere, cost și orice altă cheltuială în relaţie cu revendicările sau acţiunile aduse împotriva SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti apărute în urma oricărei încălcări de către dvs. a Termenilor şi Condiţiilor sau a altor responsabilităţi născute din utilizarea acestui website.

 

8.Anulare

În cazul în care oricare dintre prevederile Termenilor și Condițiilor este declarată, de către orice autoritate juridică sau de o altă competenţă, nulă, anulabilă, ilegală sau nonexecutabilă în vreun fel, vom modifica acea prevedere într-o manieră rezonabilă, astfel încât să se conformeze intenţiilor SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti sau ale dvs., fără a intra în ilegalitate sau, la discreţia noastră, prevederile în cauză pot fi scoase din Termeni și Condiții, iar prevederile rămase își păstrează valabilitatea.

 

9.Anulare si rambursare

În cazul în care oricare Membru doreste rambursarea sumei covenite aferente abonamentului , trebuie sa ia in calcul urmatoarele condiţii care se vor aplica si in cazul platilor recurente:

  • Pentru intreruperea abonamentului de Membru , clubul isi rezerva dreptul de a nu rambursa valoarea acestuia  in cazul in care clientul detine un abonament  activat prin cel putin 1 accesare/intrare .

  • Pentru intreruperea abonamentului de Membru , clubul isi rezerva dreptul de a rambursa valoarea acestuia numai in cazul in care clientul detine un abonament  neactivat.( 0 accesari / intrari )

  • Prin intermediul clauzei , dvs. acceptaţi faptul SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti nu este responsabilă pentru cauzele survenite anularii abonamentului.

 

10.Legi aplicabile şi dispute

Termenii și Condițiile de față sunt guvernate de şi formulate în acord cu legea  din România ale cărei instanțe de judecată au competență exclusivă asupra tuturor

disputelor ce rezultă din acești Termeni și Condiții , iar dvs. sunteţi de acord că locul de punere în practică al acestor Termeni și  Condiții este România.

 

 

 

11.Titluri

Titlurile sunt incluse în aceşti Termeni şi Condiƫii pentru convenienţă şi nu vor afecta înţelegerea acestor Termeni şi Condiƫii.

 

12.Înţelegerea completă

Termenii și Condițiile împreună cu alte documente la care se face referire expres în Termeni și Condiții includ întreaga înţelegere dintre dvs. și SC FITNESS LTS SRL prin Lotus Sport® Bucuresti în legătură cu utilizarea website-ului şi înlocuiesc orice înţelegeri, aranjamente, angajamente sau propuneri anterioare, scrise sau orale. Orice explicaţie orală sau informare orală dată de vreuna dintre cele două părţi nu poate altera interpretarea Termenilor şi Condiţiilor. Prin acceptarea acestor Termenil şi Condiţii, nu v-aţi bazat pe o altă reprezentare decât cea stipulată în aceşti Termeni şi Condiƫii şi sunteţi de acord că nu veţi avea nicio cale de atac cu privire la orice falsă reprezentare ce nu a fost exprimată expres în aceşti Termeni şi Condiƫii.

 

13.Actualizări ale Termenilor și Condițiilor

Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor acești Termeni și Condiții. În cazul în care modificăm Termenii și Condițiile, vom publica Termenii și Condițiile revizuite pe website și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a Termenilor și Condițiilor. După data la care Termenii și Condițiile actualizate intră în vigoare, accesarea website-ului nostru va reprezenta acceptarea de către dvs. a respectivilor Termeni și Condiții actualizate.

 

14.Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați completand formularul de contact pe site-ul www.lotussport.ro sau prin email: dana.boros@lotussport.ro.

bottom of page